céges treasury folyamatok átvilágítása

A devizakockázat-kezelési folyamatok átvilágítása az aktuálisan alkalmazott gyakorlat cégszintű elemzésére fókuszál, célja a vállalati treasury fejlesztés további irányának a meghatározása.  Az átvilágítás során vizsgáljuk a cég elmúlt 3-5 éves deviza árfolyameredményének az alakulását, részletezzük az árfolyamveszteség okait, áttekintjük a cég devizás tételeit, összegezzük a devizakockázat-keletkezés folyamatát, továbbá ellenőrizzük a devizaváltások, a határidős és opciós ügyletek árazását és hatékonyságát. Rámutatunk a treasury szoftver alkalmazásának lehetőségére és kijelöljük a vállalati árfolyamkockázat-kezelési tevékenység fejlesztésének további területeit. A sikeres átvilágítást követő fejlesztések megvalósításával a cég jelentős pénzügyi eredményjavulásra számíthat. 

01

Elmúlt 3-5 év árfolyameredményének elemzése

02

Árfolyamveszteség, nyereség forrásainak vizsgálata

03

Adatforrások és a devizás tételek elemzése

04

Aktuálisan használt kockázatkezelési elvek és gyakorlatok értékelése

05

Treasury műveletek (devizaváltások, határidős opciós ügyletek) hatékonyságának vizsgálata

06

Digitalizáció,  treasury szoftver alkalmazásának lehetősége

07

A vállalati treasury fejlesztés további irányának meghatározás

A cég elmúlt időszaki árfolyameredményének az elemzése. Árfolyamveszteség forrásainak a meghatározása.

Árfolyamveszteség nem virtuális és könyveléstechnika csiszolgatásával nem kezelhető. A cégtulajdonosok és pénzügyi vezetők sokszor elcsodálkoznak, amikor kiderül számukra, hogy cégüknél a devizás tételek árfolyamvesztesége a cég deviza kitettségének, az adózott eredménynek évek óta hány százaléka! 

Hogyan képződhet folyamatosan árfolyamveszteség egy exportcégnél? Hol van az exportcégek árfolyamnyeresége, miközben a forint az euróval szemben az elmúlt tíz évben átlag 3 százalékot, a legutóbbi két évben pedig 8 százalékot gyengült! 

A vállalati árfolyamveszteség több tényezőből is összeadódhat. A devizaforgalom téves tervezése, a vállalati devizakitettség, a vállalati nyitott pozíció követésének a hiánya, a banki ügyletek felügyeletlensége, a devizapiaci elemzések vállalati számokra konvertálásának az elmaradása. Tömören az árfolyamkockázat-kezelési terület szabályozatlansága.

Vállalati árfolyamkockázat-kezelési stratégia hiányának a következménye, hogy a cégnek nincsen saját „kottája”, nem méri fel reálisan a devizapiaci helyzetét és lehetőségeit.

Devizaváltások és egyéb banki ügyletek árazásának ellenőrzése

Ki köti a devizaügyleteket a cég részéről? Deviza kereskedelemben járatos szakember, vagy devizapiaci tapasztalatokkal nem rendelkező laikus? Hogyan lehet ellenőrizni a devizakonverzióknál a bankok által közvetített árfolyamok pontosságát? Hogyan lehet megtanulni a banki határidős, opciós és strukturált pénzügyi termékek árazását? A közvetítők alapvetően a termékeiket értékesítik és nem érdekeltek a devizapiaci ismeretek megosztásában. A pénzügyi közvetítők nyeresége a vállalat elmaradt haszna.

A cég devizás tételeinek vizsgálata

Hogyan képződik a cégnél az árfolyamkockázat? A devizakockázat értelmezéséhez, szükséges a cég kockázati modelljének összeállítása. Rendszeresen nem várt meglepetést okoz a mérlegtételek (devizahitel) kockázatának téves szembeállítása a tranzakciós tételek kockázatával.

Treasury folyamatok digitalizálásának lehetősége

A cégnél működik-e olyan irányítási rendszer, ami követi a devizaárfolyamok változásából eredő árfolyamkitettséget (kockázatot) és kimutatja az árfolyamkockázat-kezelés időszaki realizált és nem realizált eredményét?

Az átvilágítás eredménye

Az átvilágítás eredménye egy szakmai anyag, amely javaslatot tesz a treasury fejlesztés további irányára. A további teendők  egy prezentáció keretében kerülnek megvitatásra.

Tapasztalat, hogy a cégnél már az átvilágítást követően jelentős pénzügyi eredményjavulásra lehet számítani, mert az átvilágítás napvilágra hoz könnyedén korrigálható téves kockázatkezelési gyakorlatokat, amelyek.