Árfolyamkockázat-kezelési tevékenység fejlesztésének mérföldkövei

A vállalati kockázat-kezelési folyamatok átvilágításának eredményeként kijelölt treasury fejlesztések megvalósítása. Az eredmény, hogy a pénzügyi terület komplexitása kiegészül az árfolyamkezelés nehézségeinek megoldásával, növekszik a pénzügyi terület professzionalizmusa. Nő a cég versenyképessége, oldódik a váratlan árfolyam ingadozásokból eredő stressz.

01

Devizaforgalom tervezése

02

Cégspecifikus kockázati modell összeállítása, (devizás tételek vizsgálata)

03

„Nyitott” pozíció követésének a kialakítása

04

Kockázatkezelési alapstratégiák cégspecifikus vizsgálata 

05

Piaci várakozások hatásának a vizsgálata. Szcenárió analízis

06

Árfolyamkockázat-kezelési stratégia fejlesztése

PÉNZÜGY

"Treasury Risk management"

Treasury fejlesztési projekt

„Treasury fejlesztési projekt” keretében az átvilágítást követő egyeztetések során meghatározott fejlesztések megvalósítása.

Devizaforgalom tervezése

Az éves devizaforgalom tervezésének a fejlesztése. Tervszámok várható eredményhatásának vizsgálata a különböző árfolyamszcenáriók esetén. 

Kockázati modell, pozíciókövetés

A vállalati kockázati modell összeállítása, értelmezése. Vállalati „nyitott” devizapozíció követésének kialakítása. 

Treasury ügyletkötés fejlesztése

Devizakonverziók, határidős, opciós ügyletkötések technikájának személyi, tárgyi-technikai fejlesztése. 

Szcenárió analízis

A lehetséges árfolyamkockázat-kezelési stratégiák közötti választás megalapozása. 

Árfolyamkockázat-kezelési stratégia

Cégspecifikus kockázatkezelési stratégia kidolgozása, optimalizálása. A stratégia eredményhatásának vizsgálata. 

Riportolási rendszer

Vezetői döntéshozatali táblák elkészítése. Terv-tény elemzés. Treasury költségvetés tervezése. 

Fejlesztések eredménye

A fejlesztések eredményeként a pénzügyi terület komplexitása kiegészül az árfolyamkezelés nehézségeinek megoldásával, növekszik a pénzügyesek professzionalizmusa.